ביודנסה -קבוצת עומק


154
מנחה: סילבי טמפל Sylvie Tempel
אוכלוסיית יעד:   
יישוב: תל אביב
מיקום/כתובת: לסקוב 13
מועד: ימי רביעי
טלפון:    0547466004
דוא"ל:    biodanzaisrael@gmail.com
כל יום רביעי, קבוצת עומק בתל אביב.
Clase de profundizacion en Biodanza con Sylvie Tempel en Tel Aviv.
calle Leskov 13/
20:30-22:30
> לדף הקודם