ביודנסה בים עם גבריאלה


154
מנחה: גבריאלה זמל
אוכלוסיית יעד:   
יישוב: כפר הים
מיקום/כתובת: אוגה- חדרה
מועד: כל שבועיים ימי שישי ערב
טלפון:    050-5496481
דוא"ל:    gabizemel6@gmail.com
כל הפרטים והעדכונים, תאריכים ושעות בדף האירוע:

https://www.facebook.com/events/3207420212657473/
> לדף הקודם