154

קבוצה שבועית בוקר גניגר

מנחה: מורן הראל
אוכלוסיית יעד:   
יישוב: גניגר
כתובת: סטודיו יוגה
מועד: ימי ד׳ 9:30-11:00
טלפון:    0507250004
דוא"ל:    moranetarl@gmail.com
> לדף הקודם