154

קבוצה שבועית ערב גניגר

מנחה: מורן הראל
אוכלוסיית יעד:   
יישוב: גניגר
כתובת: מרכז פנטהריי למחול ותנועה
מועד: ימי ד' 20:00
טלפון:    0507250004
דוא"ל:    moranetarl@gmail.com
קבוצה מעורבת
> לדף הקודם