154

העקרון הביוצנטרי

154
העיקרון הביוצנטרי ממקם את הכבוד לחיים במרכז
העקרון הביוצנטרי

העיקרון הביוצנטרי הוא מושג יסוד בביודנסה, זוהי האינטואיציה, שסביבה מאורגנת הביודנסה. מטרתה של פרדיגמה חדשה זו במדעי החברה, לכוון את כל היוזמות החנוכיות והחברתיות לעבר יצירה של מבנה נפש חיבתית, המסוגלת לשמר את החיים ולאפשר את התפתחותם. נקודת הפתיחה של העיקרון הביוצנטרי היא חוויה של יקום מבוסס על החיים. כל מה שקיים ביקום – יהיו אלו היסודות, הכוכבים, הצמחים, החיות, בני המין האנושי-הם מרכיבים של מערכת חיה גדולה יותר. היקום קיים מכיוון שהחיים קיימים ולא ההיפך. נראה שהחיים לא נוצרו מחומר, אלא שהחומר מסודר כך שיאפשר חיים. מטרת היקום היא לייצר חיים. העיקרון הביוצנטרי ממקם את הכבוד לחיים במרכז , כנקודת התחלה של כל הדיסציפלינות וההתנהגויות האנושיות. הוא מייסד מחדש את התחושה של קדושת החיים ומנסח מחדש את ערכינו התרבותיים המכבדים את החיים כפי שהם. מלחמה היא ביטוי לפסיכוזה הקולקטיבית השוללת קדושת החיים. העיקרון היסודי של הטוב הוא העיקרון המכיל שימורי חיים, העדפה שלהם, של הובלה שלהם לערך הנעלה ביותר. מטרתנו היא לכונן מחדש בכל רגע נתון של חיינו את התנאים המזינים את החיים. הגרעין היצירתי של תרבות האלף השלישי היא להיוולד עם ההכרה בקדושת החיים.

אלברט שוויצר: "כשאני מודט על החיים, אני מרגיש חובה לכבד כל תשוקה לחיים בסביבתי כשווה לשלי".