154

קבוצה שבועית בקיבוץ דגניה א'

מנחה: דורון צור
אוכלוסיית יעד:   
יישוב: דגניה א'
כתובת: דגניה א'
מועד: יום רביעי
טלפון:    0507581107
דוא"ל:    zurdoron@gmail.com
הנס של הביודנסה מתרחש גם כאן, על שפת הכנרת, בקיבוץ הראשון שהוקם בארץ. בואו לחוויה שיש בה תנועה, מוסיקה, משמעות, קבוצה מכילה, והתפתחות אישית.
> לדף הקודם