154

תקשורת מקרבת בתנועה

מנחה: הדר לוריא
אוכלוסיית יעד:   
יישוב:
כתובת:
מועד:
טלפון:    054-6163012
דוא"ל:    Hadarluria@hotmail.com
> לדף הקודם